Stand van zaken Plan Vos

Plan Vos

Op 9 mei 2018 is het plan gepresenteerd wat er gaat gebeuren na de afbraak van het pand Vos.

Volgende aannemer Niehof kan nog voor de bouwvakvakantie worden begonnen met de afbraak. Dat is helaas niet gelukt.

Na afbraak van het huidige pand worden er appartementen en 4 woningen (twee onder een kap) gebouwd.

Inmiddels, 10 oktober 2018, is de afbraak voltooid en kan worden begonnen met het bouwrijp maken van het terrein. Onderstaand enkele foto’s van de afbraak.

Pand Vos op 9 mei 2018

Tekening van de nieuwbouwplannen

9 mei 2018 – De afbraak is begonnen in kleine kring.

9 mei 2018 – Tekening van de nieuwbouwplannen.

27 juni 2018 – Gedeelte winkel Jan Vos.

19 september 2018 – Binnen in het pand.

24 september 2018 – De afbraak in volle gang.

28 september 2018 – Het puin verzamelen en alles sorteren.

8 oktober 2018 – Het puin is verwerkt en nu egaliseren van de grond.