Informatie over wespen

Volgens de berichten bestaat de mogelijkheid dat we in augustus een wespenplaag krijgen. Onderstaand verwijzingen naar een aantal websites met veel informatie over wespen.

Tevens hebben we op onze site een filmpje geplaatst van een wespenkolonie die een nest aan het maken is in een vogelhuisje. Mooi om te zien.

Hier de linken naar de websites:

Filmpje waar wespen zijn met bouwen van een nest in een vogelhuisje ergens in Rossum.

Jubileum Oranje Comité Rossum

Op 4 augustus van dit jaar bestaat het Oranje Comité Rossum 100 jaar. Een gelegenheid die je niet zomaar voorbij moet laten.

Er worden diverse activiteiten georganiseerd zoals juli de kermis en straks de Dorpsquiz.

U kunt er alles over lezen en wij als Ondernemend Rossum wensen jullie daarbij veel succes en plezier.

Alle gegevens over de activiteiten zijn te vinden op de site van het Oranje Comité.

 

Invulling plan Vos Rossum

Scholten Bouwadviseurs zijn bezig aan het laatste gedeelte betreffende de ontwikkeling van het plan Vos in Rossum.

Binnenkort kan worden begonnen met de verkoop van de woningen. Kijk voor meer informatie op de website van Scholten Bouwadviseurs.

Het kruispunt Father Raatgerstraat  –  Thijstraat, en het dorp Rossum, krijgen daarmee een flinke opwaardering.

Opwaardering van de CoCeR

Kulturhus

Aan alle inwoners van Rossum, Lemselo en Volthe.

Dorpsraad en de CoCeR:  “Mijn Kulturhus 3.0”

De Dorpsraad Rossum-Lemselo-Volthe en Kulturhus de CoCeR hebben gezamenlijk, ter versterking van de leefbaarheid in Rossum, het plan “Mijn Kulturhus 3.0” in het leven geroepen.

Dit plan voorziet in de realisatie van een dag-horeca gelegenheid met terrasvoorziening aan de zijde van het Thijplein, een maaltijdservice en een buurtsuper met Frank Diepenmaat als beoogde huurder/exploitant.

Met betrekking tot de financiën zijn substantiële bedragen toegezegd of in het vooruitzicht gesteld door o.a. de Provincie Overijssel en de gemeente Dinkelland. Ook het Kulturhus draagt bij aan investeringen

Er is een groot aantal gesprekken gevoerd tussen Dorpsraad, Kulturhusbestuur en Frank met zijn adviseurs. Daarbij zijn zowel de organisatorische- als financiële voorwaarden belicht.

Gezamenlijk echter hebben alle betrokken partijen moeten constateren dat het plan als totaal economisch niet haalbaar is. Buurtsuper en maaltijdservice maken nu geen deel meer uit van het plan.

Dorpsraad en Kulturhus hebben besloten om het plan “Mijn Kulturhus 3.0” verder intact te laten, waarbij de doelstelling overeind blijft: “De leefbaarheid van Rossum verbeteren met een Kulturhus als centrum van de dorpsgemeenschap door deze accommodatie aan te passen aan nieuwe functies.”

Zo blijft het terras met daghoreca als ontmoetingspunt en verfraaiing van het Thijplein deel uitmaken van het planevenals een aangepaste keuken voor het bereiden van maaltijden t.b.v. gebruikers en eigen dag-horeca en een lift om de bovenverdieping toegankelijker te maken.

De uitkomsten van het dorpsproject “Mijn Rossum 2030” bieden aanknopingspunten om ook nieuwe functies te huisvesten.

De enquête van oktober 2018 kunt u nog bekijken op de site.

Het Bestuur van de CoCeR, mede namens de Dorpsraad

Dorpsraad Kulturhus de C0CeR

Stand van zaken Rossum Noord

Rossum Noord

Nog een paar maanden en Rossum heeft er weer een nieuwe wijk bij. Het nieuwbouwplan Rossum Noord is in een vergevorderd stadium.

Binnenkort zijn de eerste woningen klaar en kunnen de eerste bewoners worden ontvangen.

Onderstaand een paar foto’s:

Plan Rossum Noord per 30 augustus 2018

Plan Rossum Noord per 30 augustus 2018

Plan Rossum Noord per 30 augustus 2018

 

Stand van zaken Plan Vos

Plan Vos

Op 9 mei 2018 is het plan gepresenteerd wat er gaat gebeuren na de afbraak van het pand Vos.

Volgende aannemer Niehof kan nog voor de bouwvakvakantie worden begonnen met de afbraak. Dat is helaas niet gelukt.

Na afbraak van het huidige pand worden er appartementen en 4 woningen (twee onder een kap) gebouwd.

Inmiddels, 10 oktober 2018, is de afbraak voltooid en kan worden begonnen met het bouwrijp maken van het terrein. Onderstaand enkele foto’s van de afbraak.

Pand Vos op 9 mei 2018

Tekening van de nieuwbouwplannen

9 mei 2018 – De afbraak is begonnen in kleine kring.

9 mei 2018 – Tekening van de nieuwbouwplannen.

27 juni 2018 – Gedeelte winkel Jan Vos.

19 september 2018 – Binnen in het pand.

24 september 2018 – De afbraak in volle gang.

28 september 2018 – Het puin verzamelen en alles sorteren.

8 oktober 2018 – Het puin is verwerkt en nu egaliseren van de grond.